Kata kisokos

SZABÁLYOK, KÖTELEZETTSÉGEK

1. KATA vállalkozás keretében mit lehet elszámolni?

2. Mit kell feltüntetni a számlán?

3. Milyen bevallást, dokumentumot kell elkészítenünk minden évben?

4. Meddig kell beadni bevételeinkről a beszámolót?

5. Mit is kell a bevallásban szerepeltetni?

6. Hogyan kell kitölteni a nyomtatványt?

7. Melyek azok a bevétel kategóriák amik nem számítanak?

8. Katásnak lehet alkalmazottja?

9. Szükséges-e vállalkozói bankszámla?

10. Kell-e könyvelő?

KATA vállalkozás keretében mit lehet elszámolni?

Katás vállalkozó költségeit elszámolni nem képes, de áru és szolgáltatás nyújtás esetében, ha önmaga nem képes ezeket előállítani, igazolnia kell számla segítségével az áru és szolgáltatás eredetét.

Mit kell feltüntetni a számlán?

Katás vállalkozónak fel kell tüntetni a kiállított számlákon, hogy “KISADÓZÓ”. Ha ezt nem teszi, akár félmillió forintos bírsággal is sújtható.

Csak a számlára kötelező ráírni, a nyugtára nem.

Milyen bevallást, dokumentumot kell elkészítenünk minden évben?

A 19KATA bevallást kell elkészíteni majd elektronikusan továbbítani az adóhatóság felé.

Meddig kell beadni bevételeinkről a beszámolót?

Minden évben február 25-ig köteles a kisadózó vállalkozás nyilatkozni az előző évben megszerzett jövedelméről az adóhatóság felé.

Mit is kell a bevallásban szerepeltetni?

A bevallásban mindenek előtt fel kell tüntetni a személyes adatokat és azt az időszakot, amelyre a bevallás vonatkozik. Ha a KATA adóalanyiság egész évben fennállt, akkor a bevallás időszaka január 1 – december 31-ig terjed.

Abban az esetben, ha év közben kezdődött az adóalanyiság, akkor a kezdés napja a KATA hatálya alá bejelentkezést követő nap.

Ha a Kata adóalanyiság szünetelt, nem volt tételes adófizetési kötelezettség, akkor azt csak abban az esetben kell a bevallás főlapján X-el jelölni, ha ebből kifolyólag az arányosítás következtében 40%-os adófizetési kötelezettség is keletkezik. Nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat ezer forintban kell feltüntetni a nyomtatványon.

Hogyan kell kitölteni a nyomtatványt?

A bevallás 02-es lapján nyilatkozni kell azon vállalkozásokról, melyektől a bevallási időszakban 1 millió forintot meghaladó bevételt szerzett a kisadózó vállalkozó. Ezt a lépést ne felejtsük el, hiszen a kifizető is megteszi ugyanezt a nyilatkozatot, vagyis a hatóság ellenőrizni tudja.

Ha a főlapon nyilatkoztunk a 40%-os adófizetési kötelezettségről, ki kell töltenünk a bevallás 01-es lapját is. A 01-es lap, 1-es sorában meg kell határozni, azt a bevételi határt, ami ránk érvényes.

Ha a vállalkozás egész évben működött, akkor ez az összeg 12 millió forint lesz. Az ezen felüli bevétel után kell megfizetni a 40%-os adót. A 02-es sorban kell feltüntetni a ténylegesen elért bevételt, a nyomtatvány a többi adatot automatikus kitölti a számunkra.

Melyek azok a bevétel kategóriák amik nem számítanak?

  • az áthárított (felszámított) ÁFA
  • az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel)
  • az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatása (ideértve különösen a korábban nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét). Ettől eltérően bevétel a kölcsönre, hitelre kapott kamat!
  • a jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel kapott vagyoni érték,
  • a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.

Katásnak lehet alkalmazottja?

Igen, lehet, akár munkaviszonyban, akár egyszerűsített foglalkoztatás keretében, figyelembe véve a szabályokat, de akkor már kell a havi járulékbevallás.

Szükséges-e vállalkozói bankszámla?

 Az alanyi mentességet élvező vállalkozóknak voltaképpen nem szükséges vállalkozói bankszámla.

Kell-e könyvelő?

Ez egy gyakran felmerülő kérdés. Abban az esetben, ha a kisadózónak alkalmazottja van, neki is el kell végezni a bérszámfejtést, és a havi járulék bevallást is el kell küldenie. Azoknak pedig akik nem alanyi adómentesek, vagyis az áfakörbe tartoznak az áfabevallást kell elkészíteni és beküldeni.

Ezeken kívül év végén is jól jöhet a könyvelői segítség, a bevallások készítésénél és elküldésénél.

A Kata nyújtotta előnyöket kimondottan azok élvezhetik, akik saját magukon kívül mást nem foglalkoztatnak.

2018. július 1-től a kisadózó vállalkozásokra is érvényesek a számlázási szabályok, kézi számlák bejelentési kötelezettsége és az online számlázó program használata.