2021. február 25-én esedékes a KATA bevallási határideje. Minden katás vállalkozónak eddig kell beküldenie a bevallását az előző, 2020-as évet illetően. Illetve eddig a dátumig kell megfizetni az esetleges 40%-os adót is.

Hogyan is töltsük ki a bevallást? Mire figyeljünk oda?

Nézzük szépen sorjában!

Amire szükséged lesz a 20KATA nevű nyomtatvány, amely a NAV honlapjáról könnyedén letölthető. A nyomtatvány kitöltéséhez elengedhetetlen az ANYK nevű program, amit szintén megtalálsz a NAV weboldalán. Majd az ügyfélkapun beküldheted a kitöltött verziót.

Ezen nyomtatványon keresztül kell adatot szolgáltatni bevételekről, illetve az 1 millió forintot meghaladó bevételekről is, egyazon ügyféltől.

Kezdhetjük a kitöltést!

Először azonosítjuk a vállalkozást! Adjuk meg adatainkat a B mezőbe!

Szükséges adatok:
– adószám
– adóazonosító (egyéni vállalkozók esetén)
– név
– székhely
– Levelezési cím
– Ügyintéző neve és telefonszáma (aki kitölti a bevallást)

 A következő lépés a bevallási időszak megadása! Töltsük is ki a C mezőt!

Bevallási időszak lehet:

– ha év közben kezdtünk a kezdés napja a kezdő időpont (Bt esetén a cégbírósági bejegyzés napja)
– ha év közben megszüntettük az vállalkozást a bevallás záró dátumához a szünetelés kezdő napját vagy a megszüntetés napját írjuk (egyéni vállalkozás esetén)
– ha egész évben működött a vállalkozásunk akkor a kezdő nap 2020.01.01. és záró dátum 2020.12.31.

Nyilatkozat/bevallás típusa

Ha a vállalkozásunk az év közben megszűnt, válasszunk a felkínált betűvel ellátott lehetőségekből! Nem szabad elfelejteni, hogy a tevékenység szüneteltetését is itt kell jelezni! (S betű)

Tételes adó megfizetésével érintett hónapok száma

Itt kell bejelölni, hogy az évben hány hónapra fizettük meg a tételes KATA adót. Vagyis a 75.000; 50.000 vagy a 25.000 forint összeget. 

Amennyiben nem tudod pontosan, a bankszámlakivonatok segítséget nyújtanak.

Azonban ne feledd, nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra, amelyen

 • táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, – gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesültünk,
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • fogvatartott,
 • egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette
 • a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végeztünk.

 Feltéve, ha ez az állapot legalább 30 napra fennállt.

Nyilatkozat kisadózó által elért 2020. évi bevételről

Ebben a mezőben kell megadni 2020. évre vonatkozóan a megszerzett bevételeket havi bontásban, ezer forintra kerekítve. (Példa: 2.542.000 forint bevétel esetén 2.542 (ezer) forintot kell írni a bevallásba)

 Bevételnek számít a bármely jogcímen és formában megszerzett vagyoni érték, így ide kell érteni a támogatást, de külföldi munkavégzés adóköteles jövedelmét is.

Melyek azon tételek, amelyek nem számítanak bevételnek?

 • az áthárított általános forgalmi adó (ÁFA)
  az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (például kölcsön, hitel),
 • az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül,
 • az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni,
 • jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege,
 • a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, (a vállalkozóvvá válási támogatás a NAV állásfoglalása szerint KATA bevételnek minősül!)
 • a kisadózó egyéni vállalkozó esetében a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték; ha a kisadózó egyéni vállalkozó olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében az Szja tv. XI. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia.

Fontos!

A mindenkori érvényes devizaárfolyamok az irányadóak. Így a külföldi pénznemben megszerzett bevételt az MNB hivatalos árfolyamán kell megadni!

Ne felejtsük el az F mezőt sem! Adjuk meg a dátumot és természetes küldjük be az Ügyfélkapun keresztül!