Elérkezett az újév. De mit jelent ez a kisadózó vállalkozóknak? Milyen szabályok változtak, mire kell figyelni kimondottan a 2021-es adóévben?

A kata szabályai már a 2013-as adóévtől élnek. Számos előnnyel jár ez az adózási mód, mint ezt már korábbi bejegyzéseinkből is tudhatjátok. Egyszerűsége abban rejlik, hogy kevés adminisztrációval jár ez az adózási mód, és évente egyszer kell csak bevallást készíteni a NAV felé.!

2013-óta azért néhány változás bekövetkezett az adónemmel kapcsolatban, így van ez az idei, 2021-es évben is.

 A 2020. évi LXXVI. törvény, melyet nyáron hirdettek ki a Katával kapcsolatban, azon kisadózókat érinti akiknek ügyfélköre belföldi vállalkozásokból áll túlnyomórészt.

Ezen belföldi kifizetők (megrendelő, vásárló) plusz adóteherrel van terhelve 2021.01.01-től, abban az esetben,

 • ha KATA-s egyéni vállalkozónak több, mint 3 millió Ft értékű bevételt juttatnak, akkor a 3 millió Ft feletti rész után 40% -os plusz adóteher

 • a KATA-s adóalannyal kapcsoltsági viszonyban állók esetében + 40% adófizetési kötelezettség.

Ez annyit jelent, hogy ha a kifizető, ez lehet vállalkozás, szervezet, társasház egy évben 3 millió forintot meghaladó bevételt juttat a kisadózó vállalkozónak, a kifizetőt terheli a 40%-os adó. Így a megbízót terheli a plusz költség. Ezen szabály alól kivételt kaptak az állami kórházak, egyetemek és a polgármesteri hivatalok is.

2021-től már csak egy vállalkozásban lehet a KATA szabályok szerint adózni

Eddig akár több jogviszonyban is lehetett bárki kisadózó. Például egyszerre lehettünk kisadózó egyéni vállalkozók és akár több Bt. tagjai is nyugodtan lehettünk. Január 1-től ez is megszűnik. Mindenkinek választani kellett az előző év végéig, melyik jogviszonyban szeretne továbbra is a Kata szabályai szerint adózni. Aki ezt elmulasztotta, a NAV intézkedik helyette. A hivatal az elsőként bejelentett jogviszonyt hagyja Kata státuszban, a többi pedig törlésre fog kerülni.

Külföldi Ügyfeleknek történő számlázás

 • Kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől kapott bevétel esetén a bevétel 71,42%-a után kell 40%-os adót fizetni
 • A tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetén a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet.

Vagyis, ha egy külföldi vállalkozásnak számlázunk, több, mint 3 millió forint értékben, akkor a 3 millió forintot meghaladó rész után 28,56%-os adót kell fizetni és bevallani. Itt az adó alapja nem 100%, hanem a 71,42 %, így jön ki a 28,56%-os adófizetési kötelezettség.

Adóalap meghatározása során nem vesszük figyelembe azokat az összegeket

 • amely után a kifizető a kapcsolt vállalkozási viszonnyal kapcsolatos rendelkezés alapján 40 százalékos adót fizet
 • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak
 • amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak
 • amelyet költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak

Kapcsolt vállalkozások

Abban az esetben ha a Tao törvény, Ptk szerinti kapcsolt vállalkozásnak számlázol, minden bevételt terhel a 40%-os különadó.

Adatszolgáltatás, tájékoztatási kötelezettség

A KATA tv. 2012. évi CXLVII. törvény) 2020. évi LXXVI. törvénnyel módosított 32/E. § (2) bekezdése, továbbá a 13.§- szerint a KATA szerint adózó vállalkozásnak:

 

 • a kisadózó köteles tájékoztatni szerződéskötéskor a kifizetőt, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül
 • illetve a kifizető tárgyévet követő január 31-ig köteles tájékoztatni a kisadózót a 40%-os mértékű különadó alapjáról

Mi az ami nem változik?

A tételes adó mértékét most sem változtatták meg, megmaradt a 25.000 Ft a mellékállásban vállalkozók számára, a 50.000 Ft a főállásban tevékenykedőknek illetve a választható 75.000 forintos havonta fizetendő tételes adó is . Illetve nem érintette a változás a 12 millió forintos bevételi értékhatárt.

Összességében tehát nem árt átfutni az aktuális szabályokat, ha biztosan nem szeretnénk megütni a bokánkat!

Figyeljünk tehát

 • a kapcsolt vállalkozás felé történő számlázásnál
 • belföldi vagy külföldi partnereknél most már figyeljük a 3.000.000 forintos értékhatárt
 • tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettséget se mulasszuk el

Ha a kisadózó nem számláz kapcsolt vállalkozásnak, és nem haladja meg egyazon vállalkozásnál a 3 millió forintos számla kibocsátást, akkor mint eddig csupán a 12 millió forintos értékhatárra kell figyelni, és az efeletti összegre megfizetni a 40%-os tételes adót.